autori

Gian Giacomo Ortu


La Sardegna tra Arborea e Aragona
Gian Giacomo Ortu
La Sardegna tra Arborea e Aragona
La Sardegna e la sua storia - Volume 4


512 pp.La Sardegna dei giudici
Gian Giacomo Ortu
La Sardegna dei giudici
La Sardegna e la sua storia - Volume 3


361 pp.