autori

Maria Giacobbe


I ragazzi del veliero
Maria Giacobbe
I ragazzi del veliero
Tascabili-Narrativa


128 pp.Euridice
Maria Giacobbe
Euridice
Narrativa


154 pp.Diario di una maestrina
Maria Giacobbe
Diario di una maestrina
Tascabili-Narrativa


220 pp.Il mare
Maria Giacobbe
Il mare
Tascabili-Narrativa


142 pp.Arcipelaghi
Maria Giacobbe
Arcipelaghi
Tascabili-Narrativa


252 pp.Le radici
Maria Giacobbe
Le radici
Tascabili-Narrativa


203 pp.