autori

Gian Giacomo Ortu


La Sardegna tra Arborea e Aragona
Gian Giacomo Ortu
La Sardegna tra Arborea e Aragona
La Sardegna e la sua storia - Volume 4
2017

512 pp.La Sardegna dei giudici
Gian Giacomo Ortu
La Sardegna dei giudici
La Sardegna e la sua storia - Volume 3
2005

361 pp.